Påminnelse Den 27/10 mellan kl 17-19:00 är Thord otillgänglig pga ett servicefönster.
Ikon för inloggning
Logga in på Thord

Välkommen till Thord

Thord (Tekniska hjälpmedel ordersystem) hanterar hjälpmedel för ortopedteknik, syn (glasögonbidrag och afaki) och kosmetiska proteser.

I Thord registreras remisser, förskrivningar, beställningar, rekvisitioner och fakturering för dessa hjälpmedel inom Region Stockholm.

I Thord faktureras även alla hjälpmedel som ingår i Fritt val av hjälpmedel.